Wdrożenia i doskonalenie systemów zarządzania

Firmom, które dostrzegają niewątpliwe korzyści wynikające ze standaryzacji i usystematyzowania swojej działalności oraz identyfikacji i zarządzania ryzykami w swojej firmie oferujemy pomoc we wdrożeniu systemów zarządzania.

Projektujemy i wdrażamy systemy zarządzania oparte na wymaganiach jakościowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiskowych.

Oferujemy pomoc w formie konsultacji w doskonaleniu wdrożonych i funkcjonujących systemów zarządzania opartych na normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 oraz IATF 16949 specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem.