Podstawowym zadaniem ochrony środowiska jest zachowanie zasobów niezbędnych dla egzystencji człowieka. Przejęcie odpowiedzialności za ochronę tych zasobów stanowi poważny obowiązek każdego z nas i będzie odgrywać coraz większą rolę w naszym życiu.

Ochrona klimatu i bezpieczeństwo energetyczne stały się w ostatnich latach jednym z priorytetów światowej gospodarki. Dlatego tak ważne jest zarówno edukowanie w zakresie troski o środowisko, jak i aktywne uczestniczenie w jej ochronie.

Organizacje, które zwracają szczególną uwagę na zachowanie zasobów niezbędnych dla naszej egzystencji, deklarują w swych celach zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego na wymaganiach normy ISO 14001.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego przynosi niewątpliwie korzyści w postaci redukcji kosztów korzystania ze środowiska, redukcji emisji do środowiska, redukcji generowanych odpadów, wzrost konkurencyjności na rynku, poprawę wizerunku firmy.